Ogranak nikel

NIK Futuraprodukt d.o.o.

Cvijićeva 67, 11420 Smederevska Palanka

Matični broj: 21446785, PIB: 111236217

Šifra: 4321 Postavljanje električnih instalacija

e-mail: office@nikel.rs

Ivan Nikodijević PR nikel

Branka Radičevića 12/9, 

11420 Smederevska Palanka

Matični broj: 6667805, PIB: 113238632

Šifra: 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

 e-mail: ivan.nikodijevic@nikel.rs

Kontakt

Ivan Nikodijević dipl.inž.el.

mob.: +381 64 146 5150

 

 

Inženjering u elektroenergetici

Projektovanje i tehnički nadzor

Izrada projektne dokumentacije za elektroenergetske instalacije i elektromotorne pogone u skladu sa licencom EP 05-01 (350, 352) kao i usluge tehničkog nadzora u skladu sa licencom EI 05-01.1 (450) IKS-a.

Izrada elektro ormana

Postavljanja i povezivanja zaštitne, prekidačke i upravljačke opreme unutar samog ormana, vršimo u skladu sa standardima za niskonaponske rasklopne blokove IEC 61439.

Svi izrađeni ormani se testiraju u skladu sa pomenutim standardom.

Izvođenje elektro instalaterskih radova

Izvodimo elektro instalaterske radove u industrijskim postrojenjima i poslovno-stambenim objektima.

 • Postavljanje kablovskih regala i cevi
 • Ugradnja elektro ormana i opreme
 • Polaganje i povezivanje kablova
 • Izrada uzemljivača i gromobranske instalacije
 • Montaža osvetljenja

Pred-ispitivanje i ispitivanje električnih instalacija

U obimu usluga ispitivanja električnih instalacija je:

 • Kontinuitet zaštitnog provodnika
 • Otpor izolacije kablova i opreme
 • Merenje petlja kvara
 • Merenje otpora uzemljenja
 • Podešavanje zaštitnih parametara opreme
 • Puštanje opreme pod napon